Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Törvénnyel szembe menve…

Az állampolgárok joggal hiszik, hogy a törvényalkotók a törvényeket azért hozzák, hogy  rend, fegyelem és biztonság legyen az országban. De mi van akkor, ha a törvényeket éppen azok hagyják figyelmen kívül, akiknek leginkább kötelessége lenne azok betartása?

Hosszú hónapok óta figyelemmel kísérek egy olyan ügyet, amelyben a hivatalos szervek – önkormányzatok, ANTSZ, Egészségbiztosítási Pénztár - minden lehető törvényt áthágva sorozatos közigazgatási,-és vagyon elleni bűncselekményeket, okirat hamisításokat  követnek el szervezetten és tudatosan, ezzel megsértve  az Alkotmányt is.

Először azt hittem, egyedi eset amely tudomásomra jutott, de tévedtem. Ez évek óta országos jelenség, és kíváncsian várom a NAV lépéseit az ügyben, hiszen a törvények sorozatos megszegésével - többek között – közokirat hamisításokkal, súlyos adócsalást is elkövetnek eme hivatalos szervek.
Azt már csak mellesleg jegyzem meg, hogy a törvények nem ismerete senkit sem ment fel a vétség alól. Láthatóan azonban nem is erről van szó, hanem azok szándékos félreértelmezéséről, ahogyan az alábbiakban ez ki is derül.

A napokban tájékoztatást kaptam arról, hogy Borsod megye egyik, 1321 fős kis településén - Tardon -  Gál János polgármester az ANTSZ-szel és az Egészségbiztosítási Pénztárral  karöltve, jogellenesen elmozdította a helyi orvosi rendelőjéből a közel húsz éve ott dolgozó  Dr. Keszthelyi Gyula házi, -és iskolaorvost, akinek 2000-től vagyoni értékű joga a településen az egészségügyi szolgáltatás, a területi ellátási kötelezettség biztosítása Azaz a betegek folyamatos ellátása. 
( A vagyoni értékű jog azt jelenti, hogy az orvosi tevékenység az adott településen az ő saját tulajdona, amit gyakorol, illetve eladhat. Az önkormányzat, ANTSZ azt nem veheti el, tekintve, hogy az magán tulajdon.)

Korábban az orvost az adott helyre kinevezték, (akkor így közalkalmazott volt, ) majd 1992-től vállalkozásba vihette a  háziorvosi betegellátást. Ettől kezdve az orvost, mint egészségügyi szolgáltatót, a Pénztár  finanszírozta, nem pedig az önkormányzat.
Ehhez az egészségügyi szolgáltatónak (vagyis az orvos által létrehozott BT, vagy KFT keretén belül működtetett vállalkozásnak, amelybe beletartozik az orvos, az ápoló, asszisztens, stb) szerződést kellett kötnie az önkormányzattal, mint egészségügyi alapellátást biztosító hivatallal, a terület ellátási kötelezettség (egészségügyi szolgáltatás) nyújtására.

Ez a szerződés 2000-ig az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató között - tulajdonjog híján – mind a két fél részéről felbontható volt.

2000-től az Önálló Orvosi Törvény bevezetésétől (a tevékenység tulajdonjogának kialakulásától) a törvényalkotó létrehozta az önálló orvos fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a korábbi területi ellátási kötelezett önkormányzat helyett, a háziorvos vált személyesen és folyamatosan közvetlenül nyújtott területi ellátási kötelezetté az adott településen, és kizárólag csak ott. 

Ehhez a törvényalkotó ráadásul tulajdonjogot is kapcsolt, melyet köztudottan az alkotmány is véd! Ez esetben a tulajdonjog maga az orvosi tevékenység gyakorlásának kizárólagos joga.  

Ettől kezdve sem az önkormányzat, sem az ANTSZ ezt el nem veheti, az orvost ettől meg nem foszthatja, mivel az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató közötti korábbi szerződést a törvény felülírta. Vagyis az orvos nem rúgható ki, nem bocsátható el, és ő maga sem mehet el az ellátási területéről, csak ha a tevékenység gyakorlásának jogát eladva új orvost biztosított maga helyett. Az egészségügyi szolgáltatást az önálló orvos számára törvény írja elő, melyet a tulajdonjog is véd. Ennek megfelelően azt csak eladni lehet, visszavenni, visszaadni, lefoglalni nem!

A törvény előírja, hogy a betegek személyes, különleges adatait kizárólag az ő tevékenységét folytató működtetési jogot szerzett  új orvosnak adhatja át. 
A tevékenység gyakorlásának feltételeit az önkormányzat (rendelő), az ANTSZ (működési engedély) és az Egészségbiztosítási Pénztár (finanszírozás) az egészségügyi szolgáltató részére köteles folyamatosan biztosítani. 
Ezzel szemben néhány önkormányzat nem hajlandó tudomásul venni, hogy 2000 óta nincs szerződés, munkáltatói jogokat ezen időtől nem gyakorolhat, a törvényi kötelezett önálló orvost nem foglalkoztatja. Az orvos egészségügyi szolgáltatóját az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza.

Tardon, az Önkormányzat és az ANTSZ a törvényekkel szembe menve, azokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyva járt el. 
Az önkormányzat törvénytelenül szerződést (?!)  bontott az egészségügyi szolgáltatóval, vagyis a hosszú évek óta ott tevékenykedő Keszthelyi BT-vel. Az ANTSZ visszavonta a BT működési engedélyét szintén jogsértő módon, tekintve hogy az önálló orvos – Dr. Keszthelyi Gyula - törvényi kötelezettsége a betegellátás, és a betegek különleges adatainak folyamatos kezelése tekintetében változatlan, de ebben őt az ANTSZ működési engedély megvonása törvénysértően megakadályozza.

 A helyzet jelenleg ott tart, hogy a teljes beteg-adatbázis ügyvédi letétbe került, tekintve, hogy azt senki más  nem kezelheti.  Az önkormányzat nem bízhat meg helyettest, mert a praxis Keszthelyi doktor által betöltött, abban az önkormányzatnak működtetési jogköre nincs.

Személyes megkeresés alapján május 2-án munkatársammal felkerestük a tardi Polgármesteri Hivatalt, mivel értesülésünk szerint aznap reggel 8 órától rendkívüli testületi ülést tartottak. Szerettünk volna ezen részt venni, ám udvarias bemutatkozásomat követően a kérésem elől egy „nem lehet, zárt ülést tartunk” pökhendi, nyegle válasszal a polgármester és a jelen lévő jegyző hátat fordított nekem, ezért írásbeli tájékoztatót kértem a zárt ülésről, illetve a napirendi pontokról. E kérésemet már válaszra sem méltatták. Mivel újra kértem, közölték: nem adnak, majd köszönés nélkül bezárták előttem az ajtót. 
Érezhetően kínos volt számukra a sajtó jelenléte.

Zárt ülés esetében természetes, hogy azon nem vehetek részt, de tájékoztatási kötelezettsége van a polgármesternek, és a Hivatalnak. Mivel közérdekű ügyről volt szó, - vagyis Tard egészségügyi ellátásáról -, ezért munkatársammal visszatértünk a rendelő elé, ahol tucatnyi beteg ember várakozott. Volt, aki igazolásért ment, volt aki gyógyszert felíratni, más vizsgálatra, vagy éppen táppénzes papírért érkezett, de zárt ajtó fogadta. Tájékoztatás sehol nem volt kitéve, (!!!) hogy a rendelő miért, és meddig van zárva. Mindez történt egy négy napos ünnepet követően!

A rendelő előtt egyre türelmetlenebbül toporgó betegek elmondták, hogy a polgármester intézkedését felháborítónak tartják. Senkitől tájékoztatást nem kaptak arról, hogy aznap nincs rendelés. A település lakossága ragaszkodik a teljes megelégedettségükkel 20 éve ott dolgozó Keszthelyi Gyula háziorvoshoz. Ezt bizonyítja a lakosság közel teljes létszámú aláírása a háziorvosuk mellett.

A polgármester egyéb tevékenységét is messzemenően elmarasztaló véleményeket hallottunk a település egyéb területeit érintő ügyekkel kapcsolatosan is. Pl: a szülők tiltakozása ellenére a tardi iskolás gyerekeket nyolc kilóméterre, Mezőkövesdre kötelezi járatni a polgármester, míg mezőkövesdi diákokat hozat a tardi iskolába…(A polgármester felesége a helyi iskolában tanít, ő nem utazgat.)

Hivatalba lépése óta a  falu semmilyen pozitív lépésről, fejlődésről nem tud beszámolni. Ennek következménye az is, hogy a képviselő testület tagjai közül már többen lemondtak, egyikőjük pár napja. A lemondását indokoló szórólapot szaladtak is a kezünkbe nyomni a rendelő előtt várakozók. Indokai között szerepeltek többek között a Keszthelyi doktor ellen tervezett törvénytelen önkormányzati lépések is.

A zárt ülést követően (negyed 10-kor) az ANTSZ, a jegyző, a polgármester, alpolgármester és a Hivatal néhány dolgozójának jelenlétében kinyitották a rendelőt. Úgy gondoltam ,itt a kellő pillanat, hogy megkíséreljek pár szót váltani a polgármesterrel, hiszen a zárt ülésen már túl voltak, ám az aljegyző ezt megakadályozandó, kulcsra zárta előttem belülről az ajtót, mondván: átadás-átvétel történik.
(Azért a kíváncsiság nagy úr...  odakint mi jókat mulattunk azon, hogy a bezárt ajtó mögül, az üvegen keresztül jól látható módon, hogyan kukucskálgatnak, leskelődnek  ki, vajon ott vagyunk-e még. Elő sem  bújtak addig, amíg mi el nem távoztunk.. Legalábbis az orvosi rendelő elől, mert vettük a fáradságot, hogy a falu lakóit  megkérdezgessük, ha már egyszer elfáradtunk Tardra. Kaptunk is információkat bőséggel...)

A furcsa ebben az volt, hogy átvevő akadt néhány, de átadó nem…! Hogyan lehet törvényesen átadást-átvételt lebonyolítani és azt dokumentálni úgy, hogy az érintettek közül az átadó nincs jelen…?!
Tudni kell azt is, hogy az orvosi rendelőben lévő kábítószer-dobozt is lefoglalták, majd feltörték, holott ahhoz az orvoson kívül senki nem nyúlhat hozzá!


Ugyancsak érdekessége az ügynek, hogy kettő nappal később egy határozatban az ANTSZ megfenyegette azt az orvost, akit törvénytelenül megakadályoztak abetegek ellátásában, és akit törvény kötelez arra, hogy a betegek adatait a praxisjogának eladása nélkül senkinek nem adhatja át. (!!!)

A fenyegető levélben az olvasható, hogy ezen adatokat szolgáltassa ki, s amennyiben ezt nem teszi meg   a z o n n a l i   hatállyal, 1.000.000 Ft-ig terjedő büntetésre számíthat. Milyen alapon?!

Azt az orvost kötelezik erre, akihez a település szinte teljes lakossága ragaszkodik, ezért is adták részére le a betegkártyájukat, és aki iránt eddigi tapasztalataik alapján teljes bizalommal vannak.
Keszthelyi doktor a nyolc kilóméterre lévő Cserépváralja csatolt községben is orvosként dolgozik, Tardon pedig immár három napja nem tudja ellátni betegeit, hétfőtől orvos és a tardi betegek is a szomszéd településre kell, hogy utazzanak. A betegek átjelentésüket kérték Cserépváraljára háziorvosuktól. Vagyis követik szeretett,  megbecsült háziorvosukat, bár vannak közöttük mozgáskorlátozott, súlyos (rákos) beteg emberek is, akiknek az átjárás súlyos gondokat okoz.

Információink szerint az elmúlt három napban a helyettesítő orvos a több, mint 30 kilóméterre lévő mezőcsáti praxisában vett táppénzre egy kényszerből orvost kereső tardi beteget, ami súlyosan törvénysértő.

Mint megtudtuk, ennek az egész törvénytelen eljárásnak az oka, hogy a polgármertesnek kissé útban van Keszthelyi doktor önkormányzati képviselő felesége. Éva asszony ugyanis megválasztása előtt olyan "felelőtlen" kijelentést merészelt tenni, hogy a testületbe kerülését követően arra fog törekedni, hogy minden tekintetben a falú érdekeit képviselje. Klönösen oda fog figyelni a közpénzek felelőtlen, vagy jogosulatlan felhasználására, ...és ígéretét be is váltotta. Mivel képviselőt kirúgni nem lehet, - csupán annyit tehetett a polgármester, hogy megtiltotta, hogy a képviselő asszonnyal szóba álljanak a testületi tagok. (!!!) Dokumentumokat csak rajta, és Derekas Sándor jegyzőn keresztül kérhet ki, de ez is - tudja Isten mi okból - igen csak kellemetlen lett a polgármester számára. Ha már a képviselő asszonyt nem tudta eltávolítani, úgy döntött, a falú tiltakozása  ellenére,  a törvények sorozatos áthágásával kirúgja az orvos férjet, még ha tulajdont is semmisít meg ezzel.  Felvetődnek ezek után jogosan a kérdések:

1./  Betegek nélkül kit finanszíroz az Egészségbiztosítási Pénztár az önkormányzatnak?
2./ A helyettes orvosnő milyen munkát fog végezni betegek nélkül?
3./ Betegfinanszírozás nélkül az Önkormányzat miből fizeti a törvénytelenül ott helyettesítő, 30 kilóméterről hetente csupán 3 alkalommal átjáró doktornőt?

4./ Hogyan köthető finanszírozási szerződés heti 15 óra és napi kettő óra alatti, illetve nélküli  rendelési időre, ha minimum napi kettő óra rendelés nincs meg a helyettesítő részéről?
5./ Ha a betegek kifejezetten megtiltották, hogy Keszthelyi doktoron kívül más kezelje különleges adataikat, milyen alapon kéri azok kiadását az ANTSZ szabad orvosválasztás mellett? (Hatósági önkény, bírságos fenyegetéssel?!)

6./ Milyen betegeket fog kezelni a helyettesítő orvos, ha a betegek más településre fognak átjárni az önkormányzat és az ANTSZ kényszerítése által? Hol vannak itt a betegjogok?!
7./ Ki fizeti a betegek utazási költségeit, hiszen a másik településre való átjárásnak jelentős anyagi vonzata van, hiszen az átjárásra az önkormányzat kényszerítette a település lakosságát?
8./ Az utazásból eredő kényelmetlenségek miatt keletkező problémákért ki vállalja a felelősséget (rákos, mozgáskorlátozott beteg utazgatása, stb)

9./ Ki lesz a felelős, ha egy beteg  készenléti időben 30 kilóméterről kell, hogy orvost hívjon? Ki felel azért, ha a beteg emiatt visszafordíthatatlan egészségromlást (akár meghal) szenved?
10./ Végül pedig ki az ma Magyarországon, aki a 12 éve érvényben lévő törvényt hajlandó betartatni, és a zavartalan egészségügyi alapellátást visszaállítani?

11./ A betegellátáshoz nélkülözhetetlen első lépés, a TAJ ellenőrzésnél adat hiányában minden azonnal megáll. Nem lehet beteget ellátni!

12./ A helyettesítő orvos által kiállított recept is hamis okirat, ahogyan az összes kiállított dokumentum is (igazolás, táppénz, útiköltség, iskolai igazolás) Ez egyben nagy értékű hűtlen kezelés is az OEP pénzéből.

Létezik ma  a parlament, aki megalkotja a törvényeket, az Alkotmánybíróság pedig helyben hagyja. Ettől kezdődően azoknak a betartása minden állampolgárra, minden hivatalos szervre nézve kötelező! 
Létezik Rendőrség, Bíróság, Ügyészség. Létezik Nemzeti Adó és Vámhivatal, Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat, és egyéb hivatalos szervek.

A felsoroltak közül ki az, aki a be nem tartott, vagy áthágott törvények miatt fellép, és felelősségre vonja az érintett hivatalos szerveket. Különös tekintettel a felvázolt példa alapján, az önkormányzatokra, ANTSZ-re, és Egészségbiztosítási Pénztárra, hiszen az ide vonatkozó törvényeket, amely a cikkben leírtakat bizonyítja, országosan folyamatosan megsértik.  Ahogyan teszi ezt a tardi önkormányzat, a Borsod megyei ANTSZ és az Egészségbiztosítási Pénztár.

syZsa

Rovatok: 
Életmód

Hozzászólások

 #
Zsu, hol tart a miskolci ügy?
 
elnok képe
 #

Üdv!

Még csak választ sem kaptam eddig a levelemre. Isten malmai úgy tűnik nagyon rosszul működnek. Kellene egy másik cikk, amibe a rendőrséget is megbirizgálom egy kicsit.

Most Pestre kell mennem, este leszek, akkor felteszem ide a Rendőrségnek küldött levelemet.

 
 #
"Vagyonértékű joga, az egészségügyi szolgáltatás!" Elüt 1 autó, másnak nincs joga megmenteni? Ekkora baromságot, csak jogalkotó képes törvénybe írni! Orvoslás az ő biznisze!
 
 #
„ A törvényről A törvény olyan, mint a pókháló, amely megfogja a kisebb állatokat, a nagyobbak azonban átjutnak rajta. A dongó beléje jutva széttépi, s kirepül belőle, a kis légy azonban fennakad benne.” Görög mondás. „hol a bűnözők a törvényhozásban ülnek, soha törvény elé nem kerülnek!” Bölcsességek könyve! Amely országban a gonosztevők büntetés nélkül maradnak, gyilkosságok, ragadozások, minden Istentelenségek eláradnak (privatizáció, olajmaffia) , melyekért veszedelemre bocsátja Isten az országot…Mivel sokszor a kis lopót a nagy lopók felakasztják: sokszor aki sokat lop, aranyláncot visel, aki keveset, kenderkötélen függ. Pázmány Péter (Ma annyira szégyentelenek, vagy tudatlanok, mesterségük címerként hordják!)
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1