Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Meghívó

Független Újságírók Szövetsége

4400.Nyíregyháza, Május 1 tér 7. 4/20
Telefon:  +36 06-42 952-074       Mobil:  +36 06-30 525-6745,  +36 06-36 900-1132
E-mail: elnok@fusz.hu      Web:  www.fusz.hu

Tárgy: Meghívó

Független Újságírók Szövetségének Elnökségi tagjai
Etikai és Elszámoló Bizottságok tagjai
Független Újságírók Szövetségének küldöttei részére
 

Tisztelt Tagtársak, Kedves Meghívottak! 

A Független Újságírók Szövetségének Elnöksége nevében a soron következő Küldöttgyűlést összehívom.

A Küldöttgyűlés helyszíne:  Magyarok Világszövetsége  Budapest, Semmelweis u 1-3.
A Küldöttgyűlés időpontja:  2017. március 5, vasárnap délelőtt 10,00 óra 

 Napirendi pontok:

1./ A  Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:  Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők számvizsgáló bizottsági tagok
2./ A meglévő Alapszabály hatályon kívül helyezése és új Alapszabály elfogadása 
3./ Az Elnök és az elnökségi tagok beszámolója vállalt és végzett feladataikról
4./ Etikai Bizottság beszámolója és annak elfogadása
5./ Elszámoló Bizottság beszámolója és annak elfogadása
6./ Éves költségvetés elfogadása
7./ SZMSZ elfogadása
8./ Az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően, az ülésekről rendszeresen hiányzó, valamint az egyesület  munkájában részt nem vevő elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok megválasztása – előzetes jelölések alapján
9./ Együttműködés a Magyarok Világszövetségével és a Szent László Akadémiával
10./ Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem a Küldötteket, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg. 

Amennyiben a Küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, ugyanezen napon 10,30 percre ismételten összehívom, a napirendi pontok változatlanul hagyásával. Ez esetben a Küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes!
Ugyanezen a napon kerül sor a „Nemzeti újságírásért „ kitüntetések átadására. Mivel 2016. októberben betegségem és egyéb okok miatt az ünnepség elmaradt, ezért az akkori kitüntetések átadására is a március 5-i ünnepségen kerül sor.
 

Nyíregyháza, 2017. február 16. 

 Üdvözlettel:           Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna

                            Független Újságírók Szövetségének

                                                 elnöke

Rovatok: 
Hivatalos közlemények
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1