Navigáció

Akkreditált Képzés

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Impresszum

Gyöngyösi Zsuzsa
elnök, főszerkesztő
Konzili Edit
főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
weboldal technikai karbantartó

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Fotó:
Pusztai Sándor


Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

Jelenlegi hely

Jegyzőkönyv 2016.05.29

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 
Készült a Független Újságírók Szövetségének
2016.május 29-én, délelőtt 10,00 órától tartott Küldöttgyűléséről
Helyszín: 4400.Nyíregyháza, Május 1 tér 7. 4/20.
Jelen vannak: Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna FÚSZ elnök
valamint  elnökségi tagok és a Küldöttgyűlés tagjai, jelenléti ív szerint
 
Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a  30 küldöttből  19 fő van jelen.
Kéri a Küldötteket, hogy nyílt szavazással tegyenek javaslatot a levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, és a hitelesítők személyére. 
Szavazás eredménye:
 
Levezető elnök: Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna (18 igen szavazattal, 1 tartózkodás, és ellenszavazat nélkül.)
Jegyzőkönyv-vezető: Csikó Jánosné (19 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül)  
Hitelesítők: Dr.Nagy Attila és Pusztai Sándor (igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül)                      
Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna ismerteti a meghívóban is jelzett napirendi pontokat, és kéri ezek elfogadását. 
19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Küldöttgyűlés a napirendi pontokat elfogadja
 
1./ Első napirendi pont: Elnök beszámolója és annak elfogadása
       Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna elnök beszámolójában elmondja, hogy az újságíró iskola nélkül nagyon nehéz anyagi helyzetbe került a Független Újságírók Szövetsége. Az anyagi helyzet javítására gyorsan találni kell valami komoly megoldást. 
     A tagdíjak rendszertelen fizetése is nehezíti a FÚSZ anyagi helyzetét.
     Az új könyvelő iroda elkészítette a mérleget, gazdasági beszámolókat, és egy pályázaton  a szövetség/egyesület nyert 250.000 Ft-ot. Ez nem nagy összeg, de segítség mindenképpen.
     A közeljövőben lehetőség van arra, hogy a szövetség/egyesület közhasznúvá váljon, ezzel könnyebb pénzforrásokhoz jutni.
     Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közeljövőben egy újabb Küldöttgyűlésre fog sor kerülni, amely egy nagyszabású ünnepséggel együtt lesz megtartva, tekintettel arra, hogy  ebben az évben ünnepli az újságíró szövetség  alakulásának 20. évfordulóját. 
     Sérelmezi, hogy a legutóbbi Küldöttgyűlésen vállalt feladatokból az Elnökség semmit sem tartott be. Rozmis Barbarát kivéve az ígért könyveket sem juttatták el hozzá. E könyveket a FÚSZ által szponzorált iskola segítésére ajánlották fel az Elnökség tagjai, így egyedül próbált helyt állni az ígéretek tekintetében. (Pl iskolaújságot készített, stb)
Szoros kapcsolatot alakított ki a szerveződő Mátyás király TV-vel, amely – véleménye szerint – sok tagnak nyújthat majd kisebb-nagyobb segítséget
          
HATÁROZAT: A Küldöttgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett (18 igen szavazattal) elfogadja az elnöki beszámolót.  (Beszámoló csatolva)
 
2./ Napirendi pont: Etikai Bizottság beszámolója és annak elfogadása
Az Etikai Bizottság elnöke  - Blank Judit - beszámolójában elmondja, hogy a 2015-ös évben nem volt etikai ügy.  Ugyanakkor  az Etikai Bizottság elmarasztalja az Elnökséget a passzivitása miatt. 
 
HATÁROZAT: A Küldöttgyűlés az Etikai Bizottság beszámolóját 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Beszámoló csatolva)
 
3./ Napirendi pont:  Elszámoló Bizottság beszámolója, és annak elfogadása
Az Elszámoló Bizottság átnézte az egyesület számláit, bizonylatait. A könyvelést  2015-től egy új könyvelői iroda végzi, akik elkészítették a Mérleget, egyéb elszámolásokat. E dokumentumokat a Küldöttek elé terjesztve kéri annak elfogadását 
     A 2016-os évi költségvetést az Elszámoló Bizottság beszámolójához csatolta.
 
HATÁROZAT:  A küldöttgyűlés 19 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Elszámoló Bizottság beszámolóját elfogadta. (Beszámoló csatolva)
 
4.Napirendi pont:  Egyéb felszólalások
 
Puusztai Sándor: Miután az újságíró iskola tanuló és szervezés hiányában megszűnt, ennek lehetőségét kutatni javasolja, hogy újra élesszük, de nyíregyházi székhellyel. Ennek indoka az lenne, hogy Ukrajna és Románia nincs messze, így a diaszpórában élők közül, valamint Borsod. Szabolcs, Hajdú megye merítéséből a szükséges létszámot össze lehet toborozni.
Javasolja egy olyan hely felkutatását, ahol lehetőség szerint olcsón, vagy grátisz tudjuk az évi 2-3 nagy rendezvényeinket megtartani.
 
Dr.Nagy Attila: Javasolja az augusztus utolsó hétvégét a következő Küldöttgyűlés időpontjának.
 
A jegyzőkönyvet vezette: Csikó Jánosné
Nagyhalász, Arany J u 
 
Hitelesítő: Dr.Nagy Attila
Debrecen, Kar u 37.
 
Hitelesítő: Pusztai Sándor
Nyíregyháza, Dohány u 15
                                                      

 

Rovatok: 
Hivatalos közlemények
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1