Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@fusz.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@fusz.hu

ELNÖKSÉG:
fuszelnokseg@gmail.com

Navigáció

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Jelenlegi hely

ISTEN, A LEGFANTÁZIADÚSABB „FESTŐMŰVÉSZ” (I.)

                          

Színek és jelentésük Bibliánkban

Írta: Dr. Békefy Lajos

SZIVÁRVÁNYOS SZÍNVARÁZS – SZÖVETSÉGI JEL

Bizonyára mindenki úgy van vele, hogy valami ősi öröm és lelkesedés fogja el, ha meglátja felragyogni az égen egy heves nyári zápor csendesültével a szivárvány magas ívét. Engem is lenyűgöz ez, csaknem térdre kényszerít, s valami nagy belső elfogultság lesz úrrá rajtam: Istenem vizuális üzenetét élem át mindenkor, a szövetségkötés fenséges jelzését. Az 1Mózes 9,12kk gyönyörű üzenete egyszerre szól arról, hogy az Úr az özönvíz végén szivárványívét helyezte az égre, s ezzel jelezte szövetségkötését népével, a maradék emberiséggel, minden élőlénnyel és a földdel. Tehát a szivárványív az egyetemes és örök szövetségkötés jele, mely akár ökológiai előjelnek is tekinthető. Másrészt viszont magát Istent is emlékezteti: „Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön” (1Móz 9,16). Az írek azt mondják, hogy egy aranyfazék lóg a végén. Az indiaiak úgy hiszik, hogy ez híd az élet és halál között. Nekünk az örök szövetség jele, lenyűgöző fantáziával megalkotva. A magyar költői fantázia így ünnepli: Hét színből szőtt légi hídján/Szirmot bontott a szivárvány./Két pillére égi márvány,/nem porladó sziklapárkány./A szétoszló felhő-bárány/gyapján feszül a szivárvány…

A BÁRÁNY ÉS AZ ÚR DICSŐSÉGE IS SZÍNKOMPOZÍCIÓBAN

Ez a csodálatos színalkotás azonban nem csak az Ószövetségben tűnik fel a teremtett világbeli és a lelki égboltozaton, hanem az Újszövetségben is. A színek és látomások könyvében, a Jelenésekben János azt látja, hogy nyitva volt egy ajtó a mennyben, amin át elragadtatott az idős látnok. S mit lát? A trónon ülőt, a Bárányt látta, nem bárány-formában, hanem fantáziadús színkompozícióban: „Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol; és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd” (Jelenések 4,3).

Már Ezékiel prófétánál megjelenik annak a mennyei látomásnak az előképe, ami aztán a vak patmoszi látnok lelki szemei előtt bomlik színeire teljes gazdagságában. Ezékiel zafírfényű trónust lát, azon emberhez hasonló alak látszott, amit ezüstösen csillogónak érzékelt. Derekától fölfelé mintha tűz fogná körül, derekától lefele fényözön vette körül. És ez olyannak látszott, mint a „szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa” (Ez 1,26kk). János még egyszer, utoljára átél a földön egy szivárványos, szép látomást Patmosz szigetén. Erről a Jelenések 10 elején így ír: „láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop….”(Jel 10,1-2).

A TEREMTETT VILÁG SZÍNGAZDAGSÁGA TÚLMUTAT ÖNMAGÁN

A teremtett világról szól a Szent Írás. Nem ismeri a Biblia a természet szót mai értelmében, hanem erről is mint Isten teremtett világáról tud, amiben még egységben, egy egészben voltak emberek-állatok-növények-csillagok-galaxisok, a mikro-, és a makrokozmosz, az egész teremtés. Ezt fejezi ki a héber bárá, a görög epoiészen és a latin creavit szó, azt az ősegységet, ami az Isten teremtette, érintette világ és Teremtője között minden bűn, romlás, okoskodás ellenére kezdettől fogva fennállott és fennáll az idők végezetéig. Még ha ezt sokan nem is vették/veszik észre vagy éppen cáfolni, tagadni akarják.  Vagy gonoszul, az ész csűrcsavarásával emelik fel hangjukat ellene, s gáncsolni próbálják az örök rendet oktalanul (Madách)

Amikor a színek csodálatos világáról olvasunk a Bibliában, ez is a Teremtő, a Creator végtelen fantáziájának kifejezője, s még a színek is Őt állítják elénk színpompásan, Őt magasztalják és inspirálnak minket is a „Színek Urának” magasztalására. Ezt látja a Lélektől megvilágosított szív, amivel a szeménél igazabbul lát az ember. Látja azt is, hogy minden túlmutat önmagán. Semmi sem önmagáért van, hanem Isten magasztalására és valakiért, valamiért a maga helyén, környezetében a teremtés meghatározott rendjében. Ez a kétszeres rendeltetés fejeződik ki a színek által is a Bibliában és a mi világunkban is. Ma évezredek múltán a tudomány is felfedezte a színek gyógyító hatását. Erről ezt olvassuk: Mivel az emberek „színéhsége” korunkban nagyon jelentős (öltözködés, teremtett környezet), a színeknek nagyon nagy jelentősége van a megbomlott harmónia (betegségek) rendezésében, ezáltal a színgyógyászat jelentős helyet foglalhat el korunk gyógyászatában harmóniateremtő minőségével. Mi megelégszünk azzal a színfantáziával, annak szemlélésével, amivel Urunk, Teremtőnk megalkotta világát. S azzal a képességgel, amivel Lelke által felfedezhetjük a beszédes színeket, melyek Őróla beszélnek… 

Ezt ragadta meg a Teremtés hét napja című sorozatában Széplaky Pál grafikus, festőművész is. Sorozata modern és szép illusztráció arról, amiről eddig írtam. Azaz a teremtés fenséges színeiről, formagazdagságáról, melyek velünk együtt magasztalják a nagy Alkotót…

 

Mi van a Mennyben? – Imádás és dicsőítés!  

Mit akar Isten a Földön? – Imádást és dicsőítést.  

Mi van a Mennyben? – Új dal.  

Mit akar Isten a Földön? - Új dalt.  

Mi van a Mennyben? – Isten szépsége.  

Mit akar Isten a Földön? - Isten szépségét.  

Mi van a Mennyben? – Leborulás.  

Mit akar Isten a Földön? – Leborulást Őelőtte.  

(Folytatjuk)

                              

 

 

 
Rovatok: 
Egyház / vallás
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1